FaQ

Jak funguje číslování událostí?

Algoritmus přidělení nového čísla události funguje takto:

Dle data, kdy se událost stala, určí program aktuální rok. Následně zjistí, která událost v tomto roce má nejvyšší pořadové číslo. Nové pořadové číslo zvýší o 1 a přidělí aktuální události.