Ukázky z programu

Ukázky z programu

Ukázka ze SW pro strážníky obecních a městských policíí.