Zabezpečení

Zabezpečení dat

 • Data jsou denně zálohovány.
 • Citlivé údaje jsou šifrovány.
 • Komunikace mezi serverem a klientskými počítači je šifrována.
 • Pokud nemáme jako provozovatelé od zákazníka přidělen přístup, nejsme schopni data dešifrovat.
 • Přístupová práva znemožňují vybraným uživatelům mazat úřední záznamy nebo přestupky.
 • Přestupky lze uzavírat a znemožnit tak následné úpravy osobám, které k tomu nemají oprávnění.
 • Dokumenty - výstupy z programu jsou verzovány. To znamená, že jsou zachovány v původním stavu, včetně data a času tisku.

 

 • Aplikace běží na špičkovém výkonném hardware - nemusíte řešit nákup nové techniky a její pravidelnou obnovu či rozšiřování.
 • Hardware i software spravují certifikovaní odborníci, na rozdíl od vašich zaměstnanců běží u nás dohled nonstop.
 • Odpadají starosti s aktualizací - nové verze a reinstalace aplikace a databáze probíhá přímo v datovém centru.
 • Zálohování dat probíhá pravidelně do bezpečného úložiště a navíc ještě do další geograficky odlišné lokality.
 • Nenecháváme nic náhodě! Datové centrum je mimo zátopové oblasti, má zdvojený systém hašení inertními plyny, zdvojenou elektrickou sít zálohovanou navíc dieselovými
  generátory a připojení k internetu je realizováno prostřednictvím redundantních páteřních linek. Navíc je zajištěna fyzická ochrana budovy, zdvojený kamerový systém a přístup je povolen pouze autorizovaným osobám.
 • Samozřejmostí je ochrana průniku po síti pomocí firewallu a ochrana před viry pomocí antiviru.