Popis

Popis systému

K čemu slouží náš software?

 • Zpracujte přestupky ihned na stanici nebo na běžném notebooku v terénu.
 • Zapomeňte na problémy s pravopisem, pomocí šablon se většina přestupků doplní automaticky.
 • Zaveďte si pořádek ve spisech. Veškeré dokumenty, týkající se přestupku včetně dokumentace budete mít pohromadě.

Program i data systému jsou umístěny na zabezpečeném serveru s 24 hodinovým dohledem a ochranou proti výpadku. K tomuto serveru přistupují šifrovanou komunikací mobilní nebo stacionární stanice. Pro vstup do systému je vyžadováno uživatelské jméno a heslo, které umožňují přístup jen oprávněným uživatelům a zároveň nastaví - omezí oprávnění uživatele.

Aplikace obsahuje několik modulů:

 • Evidence přestupků - událostí.
  Eviduje veškerou pracovní činnost strážníka. Od přestupků, asistencí až po pochůzky.
 • Upomínky na předvolání.
  Upozorňuje strážníky na případné nedodržení "reakční" doby při řešení přestupku.
 • Registr obyvatel on-line.
  Online napojení k registru obyvatel městského úřadu. Výrazně zrychluje zapisování přestupků, protože není třeba vkládat informace o přestupci.
 • Registr obyvatel off-line.
 • Registr parkovacích karet.
  Přehled parkovacích karet, RZ, jejich majitelů a doby uhrazení poplatku.
 • Registr psů.
  Přehled majitelů psů, informace o psech, jejich známkách a uhrazených poplatcích.
 • Vazba na spisovou službu.
  On-line vazba do spisové služby městského úřadu pro komfortnější a rychlejší expedici písemností MP.
 • Záznam aktivity.
  Eviduje změny na datech a pohyb strážníka v systému.
 • Přístupová práva uživatelů.
  Omezuje práva uživatelů, kteří se do systému hlásí.
 • Úkoly.
  Kliknutím na přestupek umožní zadat přestupek jako úkol kolegovi, nebo zadávat libovolné úkoly. Lze sledovat jejich přijetí a ne/plnění.
 • Správa šablon formulářů.
  Umožňuje správcům systému vytvářet a měnit šablony pro vstup dat.
 • Správa šablon dokumentů.
  Umožňuje správcům systému vytvářet a měnit šablony dokumentů na výstupu z MP.
 • Tiskové sestavy.
  Souhrnné tiskové sestavy nad přestupky a událostmi.