FaQ

Jak zavedu nového strážníka do systému?

Příprava systému pro práci nového strážníka se stává ze dvou hlavních kroků:

 1. Pořízení nového uživatele systému WRS, takto:
  a) WRS - Nástroje - Správa uživatelů.
  b) Klikneme na „Nový uživatel“.
  c) Vyplňte jméno, příjmení, role=redaktor a heslo vytvořte silné (8 znaků, velké a malé písmeno).
  d) Klikněte "Uložit".
 2. Vytvoření strážníka v agendě Strážník - Číselníky, takto:
  a) Najdeme číselník "Uživatelé" a klikneme na ikonu "Vložit data" a následně "Přidat data".
  b) Vyplníme červeně zvýrazněná pole a v roletce "WRS uživatel" spárujeme vytvářeného strážníka s uživatelem WRSu.
  c) Pak už jen zatržením nastavíme přístupová práva a klikneme na tlačítko "Uložit".